Wy dogge us best Bestuur
  • Bestuur

Heeft u vragen aan het bestuur,
stel deze vraag gerust.Het bestuur vergadert elke maand over lopende en toekomstige zaken.
Het beleid is er op gericht om:
Het al bestaande brede repertoire kritisch te blijven volgen.
Zorgen voor de juiste verdeling van muziekstukken.
Er zorg voor dragen dat ieder lid het gevoel heeft, dat zijn / haar inbreng belangrijk is.

Evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Akky Holtrop Tel 0513 - 633741
Secretaresse: Hennie van Ens Tel 0513 - 689135 Mail met link contact
Penningmeester: Bonja Mulder Tel 0513 - 640416
Public Relation: Jan Hettema Tel.0513 - 769029 Mail met link contact
Bibliothecaris: Geertje Oosterloo Tel 0513 - 688145